Bio

Sietske Walda (1985) is geboren op 21 mei in Velp. Ze behaalde haar vwo-diploma (2003) op het Arentheem College in Arnhem. Ze behaalde haar Bachelor (2006) en Master (Cum Laude; 2007) in Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Van 2007 tot 2014 werkte zij als orthopedagoog met kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen. Tijdens haar werk bij Braams&Partners, een praktijk voor leerstoornissen en onderwijsproblemen, heeft zij expertise opgedaan op het gebied van leren lezen, spellen en rekenen. Daarnaast heeft zij zich gespecialiseerd in de theorie en diagnostiek van cognitieve vaardigheden zoals intelligentie, executieve functies, (werk)geheugen en aandachtsconcentratie.

In 2010 is zij gestart met haar promotieonderzoek als buitenpromovendus aan het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit. Het betrof een samenwerking tussen Braams&Partners en de Radboud Universiteit. Het onderzoek was gericht op de mogelijke rol van cognitieve vaardigheden bij het remediatiesucces van dyslectische leerlingen die een gespecialiseerde dyslexiebehandeling kregen bij Braams&Partners. Parallel aan het werk als onderzoeker en orthopedagoog verzorgde Sietske vanuit Braams&Partners cursussen en lezingen, met name voor leerkrachten en andere professionals betrokken bij het onderwijs. Daarnaast was zij betrokken bij het schrijven van informatieve teksten voor deze doelgroep en het ontwikkelen van educatieve methodes en materialen.

Van 2013 tot 2018 was Sietske werkzaam als docent bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen, waar zij onderwijs verzorgde in de klinische cursussen behandelingsmethodiek en diagnostiek. Van 2014 tot 2021 was Sietske werkzaam als lerarenopleider aan de Academie Pedagogiek en Onderwijs van Saxion. Zij gaf les over basisvaardigheden, cognitieve ontwikkeling, diagnostiek en remediatie in het onderwijs en onderzoeksvaardigheden in zowel de bachelor- als masterfase en in professionaliseringstrainingen en -nascholingen. Sietske is in het bezit van een hbo-onderwijskwalificatie (BDB en BKE) en een universitaire onderwijskwalificatie (BKO).

In 2018 kreeg Sietske een promotiebeurs toegekend van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) om het in 2010 gestarte promotieonderzoek af te maken. Sietske gaf gedurende het project diverse lezingen om de resultaten van het onderzoek onder de aandacht te brengen.

Op dit moment werkt zij als docent Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs aan de Radboud Universiteit, waar zij onder andere als coördinator van de cursus Didactiek technisch lezen het vakmanschap van technisch leesonderwijs onderwijst en op de kaart wil zetten binnen het Nederlandse basisonderwijs. Het uitgangspunt voor eventueel vervolgonderzoek zal liggen in het samenbrengen van de expertise van professionals uit het werkveld enerzijds, en wetenschappelijke inzichten anderzijds. Met als doel het beschikbaar maken van resultaten voor het werkveld om het onderwijs in technisch lezen op Nederlandse basisscholen te professionaliseren.

%d bloggers liken dit: